Stikla paketes

Vienas kārtas stiklojums, neatkarīgi no stikla biezuma, nespēj efektīvi pasargāt telpas no siltuma zudumiem. Tāpēc logu konstrukcijās mēs iesakām izmantot stikla paketes, kas sastāv no diviem vai vairākiem stikliem ar hermētiski noslēgtu telpu starp tiem. Šī telpa var būt piepildīta ar gaisu vai kādu cēlgāzi, parasti argonu, kam ir lēnāka konvekcijas plūsma. Tādējādi palēninās arī siltuma enerģijas pārnese no iekšējā stikla uz ārējo auksto stiklu. Ar gaisu vai argonu pildītām stikla paketēm optimālais attālums starp stikliem ir 15-16 mm.

Liela nozīme siltuma zaudēšanas samazināšanā ir tieši stiklojumam. Ir zināms, ka divas trešdaļas siltumenerģijas tiek zaudēta infrasarkanā starojuma veidā no telpas uz āru caur stiklu, un tikai viena trešdaļa – konvekcijas un kondukcijas veidā. Stikli ar īpašiem selektīviem pārklājumiem jeb tā sauktie Low-E stikli būtiski samazina siltuma aizplūdi infrasarkanā starojuma veidā. Stikla paketei ar selektīvo pārklājumu siltuma izolācija ir apmēram divas reizes lielāka, salīdzinot ar parastiem stikliem, turklāt vizuālā atšķirība starp šiem stikliem ir minimāla. Šis pārklājums dienas gaismas caurlaidību samazina tikai par 1%.

Selektīvā stikla paketei iekšējā stikla virsmas temperatūra ir tuvu istabas gaisa temperatūrai arī aukstā laikā, līdz ar to tiek novērsts nepatīkamais “aukstās zonas” efekts logu tuvumā, kā arī ievērojami samazinās kondensāta veidošanās iespēja. Piedāvātās stikla paketes var dot ievērojamu ieguldījumu logu energoefektivitātē, jo ielaiž telpās saules īso viļņu siltuma starojumu, bet neizlaiž no telpas garo viļņu siltuma starojumu, ko izstaro sadzīves siltuma avoti. Līdz ar to aukstā gadalaikā saules enerģija tiek efektīvi izmantota telpu siltuma uzturēšanai.

Jāpiebilst, ka līdz ar veco logu nomaiņu pret jauniem, blīvi noslēgtiem pakešu logiem tiek krasi ierobežota līdzšinējā dabiskā ventilācija caur veco logu spraugām, tāpēc iesakām parūpēties par atbilstošas ventilācijas ierīkošanu vai regulāru telpu vēdināšanu, pretējā gadījumā mitrums telpās var pieaugt un kondensāta veidošanās kļūt īpaši izteikta.